Grip op uren

Meer grip op uren met de uitgebreide rapportages van Keeping

Keeping biedt uitgebreide rapportage dashboards aan, waarmee je kan inzoomen op de bijgehouden uren. Afhankelijk van de gekozen instellingen die aansluiten op je workflow zijn er rapportages per klant, project, taak, teamlid, label en integratie.

Deze rapportages kun je voorzien van projectbudgetering, zodat je in één oogopslag kunt zien of een opdracht binnen budget blijft.

Collage van rapporten in Keeping
Voorbeeld van rapporten in Keeping

Rapporten

Klanten rapportage

Via de klanten-rapportage heb je direct overzicht over het aantal uren dat gewerkt is voor een specifieke klant. Werk je met projecten en/of taken? Dan wordt binnen dit rapport onderscheid gemaakt tussen projecten en taken waar aan gewerkt is, maar ook door welke teamleden.

Vanuit het klanten-rapport kun je doorklikken naar andere rapportages om verder in te zoomen in de gemaakte uren. Daarnaast kun je eenvoudig een factuur voor deze klant aanmaken op basis van de bijgehouden uren.

 • Dashboard met projecten rapportage; Met alle bijgehouden uren voor een klant per project.
 • Dashboard met taak rapportage; Met alle bijgehouden uren per taak.
 • Real time overzicht in de uren; Je ziet direct de uren die bijgehouden worden voor de klant.
Overzicht van urenregistratie specifiek ingesteld op uren per taak
Overzicht van urenregistratie specifiek ingesteld op uren per taak
Overzicht van urenregistratie specifiek ingesteld op uren per taak
Overzicht van urenregistratie specifiek ingesteld op uren per taak

Rapporten

Teamleden-rapportage

Met de teamleden-rapportage kun je eenvoudig de uren zien die het team heeft gewerkt. Behalve dat dit overzicht geeft in de onderlinge verhoudingen van het team, kun je ook per teamlid doorklikken om beter te analyseren waar aan gewerkt is. Dit overzicht is te downloaden als document.

Er kan onderscheid gemaakt worden in directe en indirecte uren, zodat er duidelijk inzicht verkregen kan worden in de efficiëntie van een teamlid.

Maak je gebruik van teams, dan is er ook een teams-rapport beschikbaar.

 • Dashboard met team rapportage; Alle uren van het team in een overzicht.
 • Gedetailleerde verhoudingen van directe en indirecte uren; Direct (financieel) inzicht.
 • Exporteren naar PDF-, Excel- of CSV-bestanden; Eenvoudig rapportages delen met het team.

Start vandaag en krijg met Keeping meer grip de uren met uitgebreide rapportages.

Keeping is de eerste 14 dagen zonder beperkingen gratis uit te proberen.

Stopwatch om uren te klokken illustratie

Rapporten

Taken rapportage

Wanneer er gewerkt wordt met taken dan kan via het taken-rapport bekeken worden hoeveel uur er per taak is gewerkt. Door te werken met taken kun je meer detail aanbrengen in het bijhouden van de uren. Het taken-rapport kan gedownload worden in verschillende formaten om bijvoorbeeld te kunnen delen.

Vanuit het taken-rapport kun je eenvoudig een factuur aanmaken.

Verder kan er onderscheid gemaakt worden in directe uren, zoals klantwerkzaamheden en indirecte uren, zoals interne besprekingen. De verhoudingen daarvan zijn terug te vinden in het rapport.

 • Dashboard met taak rapportage; Met alle bijgehouden uren per taak
 • Gedetailleerde verhoudingen van directe en indirecte uren; Direct (financieel) inzicht.
 • Exporteren naar PDF-, Excel- of CSV-bestanden; Eenvoudig rapportages delen met het team.
Overzicht van urenregistratie specifiek ingesteld op uren per taak
Overzicht van urenregistratie specifiek ingesteld op uren per taak
Overzicht van urenregistratie specifiek ingesteld op uren per taak
Overzicht van urenregistratie specifiek ingesteld op uren per taak

Rapporten

Onderliggende tijdregistraties

Om echt beter te weten waar de uren aan besteedt zijn, kan er vanuit ieder rapport (projectrapport, taak-rapport, klantrapport, etc.) doorgeklikt worden naar de onderliggende tijdregistraties. Vanuit dit rapport is te zien wat de precieze uren zijn.

Dit overzicht is te downloaden in een export. Daarnaast kan er doorgeklikt worden naar de tijdkaart om de tijdregistratie op de desbetreffende dag te bekijken.

 • Overzicht met onderliggende tijdregistraties; Precies weten waar de uren aan besteedt zijn.
 • Exporteren naar PDF-, Excel- of CSV-bestanden; Eenvoudig rapportages delen met het team.

Pro Financieel

Budgettenrapport

Binnen de rapportages is er een budgettenrapport, waarmee je een duidelijk beeld hebt van de (fictieve) omzet op basis van de ingevoerde tarieven en uren. Met deze inzichten kun je binnen je organisatie bijsturen waar nodig.

Er kan onderscheid gemaakt worden in directe en indirecte uren, zodat er duidelijk inzicht verkregen kan worden in de efficiëntie van een teamlid.

De tarieven die gebruikt worden voor deze rapportages zijn apart in te stellen op klant-, project- en taakniveau. Daarbij is het mogelijk om mutaties in het tarief toe te voegen. Hiermee wordt er gerekend met het tarief dat van kracht was in een bepaalde periode.

 • Direct (financieel) inzicht via tarieven; Duidelijk (fictieve) omzet op basis van de tarieven
 • Bijsturen op basis van het budgettenrapport; Meer inzicht in je organisatie geeft mogelijkeheid tot bijsturen.
Overzicht van urenregistratie specifiek ingesteld op uren per taak
Overzicht van urenregistratie specifiek ingesteld op uren per taak