Gebruiksvoorwaarden

Deze voorwaarden zijn opgesteld voor alle gebruikers van Keeping, een set van applicaties ontwikkeld door Keeping (Keeping B.V.).

Algemeen

 1. Deze gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op gebruikers van Keeping, en verwante product(en) en website(s).
 2. Zowel de privacy- en verwekingsverklaring van Keeping als de algemene voorwaarden van Label305 B.V. zijn geldig in combinatie met deze gebruiksvoorwaarden.
 3. De toepasselijkheid van enige algemene of specifieke voorwaarden of bedingen van gebruikers of gebruikende organisaties, worden door Keeping uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 4. Het niet naleven van deze gebruiksvoorwaarden resulteert in directe afsluiting van uw Keeping-account.
 5. Het is niet toegestaan om Keeping te gebruiken voor illegale doeleinden, u dient de Nederlandse wetgeving niet te schenden.
 6. Vragen over deze gebruiksvoorwaarden kunnen gesteld worden op e-mailadres: support@keeping.nl

Registratievoorwaarden

 1. Elke registrerende gebruiker dient een natuurlijk persoon te zijn, accounts geregistreerd door ‘robots’ of andere geautomatiseerde methoden zijn niet toegestaan.
 2. U zult uw eigen persoonlijke gegevens verstrekken tijdens het aanmeldproces.
 3. U geeft aan bevoegd te zijn voor het registreren namens uw organisatie of onderneming.
 4. Uw logingegevens zijn strikt persoonlijk en mogen niet met andere personen worden gedeeld.
 5. U bent te allen tijde zelf aansprakelijk voor het geheimhouden van uw gebruikersnaam en wachtwoord, Keeping kan hiervoor niet aansprakelijk worden gesteld.
 6. U bent aansprakelijk voor alle activiteiten en content die geplaatst wordt onder uw account (tevens voor de gebruikers die aangemaakt worden onder een organisatie in uw account).
 7. U geeft Keeping toestemming een beschrijving en logo van uw organisatie op te nemen in publieke communicatie, o.a. ter behoeven van de promotie van Keeping.
 8. Één persoon, organisatie of onderneming mag maximaal één gratis account bezitten.

Kwaliteitswaarborging

 1. Keeping streeft er naar, maar garandeert niet, dat:
  1. Keeping correct functioneert;
  2. Keeping voldoet aan uw wensen;
  3. Fouten in Keeping snel en adequaat worden opgelost;
  4. Keeping een zo hoog mogelijke uptime heeft.
 2. In geen enkel kan Keeping aansprakelijk gesteld worden voor het nalaten van dit streven.
 3. Keeping gebruikt diensten van derde partijen voor het leveren van Keeping.
 4. U zult Keeping niet proberen te hacken en/of websites op te zetten welke zich voordoen als onderdeel van Keeping of Label305.
 5. U zult Keeping niet gebruiken voor het plaatsen of versturen van ongevraagde content/e-mail (SPAM).
 6. U zult geen wormen en/of virussen en/of andere vormen van destructieve code plaatsen op Keeping.

Aanpassingen

Keeping behoudt het recht om elk moment, met of zonder berichtgeving:

 1. Wijzigingen door te voeren in Keeping;
 2. Tijdelijk Keeping stop te zetten, bijvoorbeeld in geval van onderhoud;
 3. Prijswijzigingen voor het gebruik van Keeping door te voeren.

Intellectueel eigendom

Het volledige intellectueel eigendom van Keeping ligt uitsluitend bij Keeping. U zult geen delen van Keeping of Keeping in zijn geheel reproduceren, kopiëren, dupliceren, verkopen of doorverkopen zonder uitdrukkelijke toestemming van Keeping.

Toepasselijk recht en geschillen

Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Keeping partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing. Geschillen tussen Keeping en u zullen uitsluitend worden berecht door de bevoegde rechter in het arrondissement Almelo.