Overzicht en structuur houden

Houd overzicht.
Pas de structuur aan die bij jou en je organisatie past.

Richt de urenadministratie van Keeping in zodat deze naadloos aansluit aan de workflow van jou of je organisatie.

Flexibel en aanpasbaar

Klanten, projecten en taken

Werk jij of je organisatie werkt in projectvorm? Dan kun je eenvoudig de urenadministratie inrichten met klanten, projecten en taken. Werk jij of jouw organisatie niet met projecten, dan is deze module te deactiveren en kan er gewerkt worden met taken of labels (tags).

Grafisch personage die de hoofdafbeelding ondersteunt

Pro Flexibiliteit

Meer diepgang met labels

Labels zijn project- en taakoverstijgend en kunnen bijdragen bij aan nieuwe inzichten van niet project- of taakgebonden uren. Denk bijvoorbeeld aan het labelen van "WBSO-uren" of een specifiek onderdeel van een project wat meerdere taken beslaat.

Uren bijhouden

De variabele tijdkaart

Bij het gebruik van Keeping gaat het natuurlijk allemaal om het bijhouden van uren. Dit kan op twee manieren: nauwkeurig per minuut waarbij je op de minuut nauwkeurig de uren kan bijhouden of nauwkeurig per dag, waarbij de uren achteraf ingevuld kunnen worden.

Uren bijhouden

Pauzes

Met het registreren van pauzes kan er inzicht verkregen worden in de geregistreerde uren en hoeveel daarvan pauze was.

Stopwatch om uren te klokken illustratie

Flexibel en aanpasbaar

Klanten, projecten en taken

Wanneer jij of je organisatie in projectvorm werkt, kan je Keeping zo inrichten dat teamleden uren kunnen bijhouden op projecten. Ieder project wordt gekoppeld aan een klant, waardoor je precies via de rapportages weet aan welke projecten er gewerkt wordt.

De uren die bijgehouden worden kun je meer specificeren door te werken met taken. Een teamlid kan dan voor ieder project op verschillende taken uren bijhouden. Taken zijn te koppelen zijn aan meerdere projecten Hierdoor krijg je uiteindelijk meer inzicht in de werkzaamheden over alle projecten via de rapportages.

Werk jij of jouw organisatie niet met projecten, dan is deze module te deactiveren en kan er gewerkt worden met enkel taken of labels.

  • Real time overzicht in diverse rapportage dashboards; Overzicht van alle werkzaamheden van klanten, projecten en taken.
  • Projecten voor klanten in- en uitschakelen; Maak gebruik van projecten wanneer je werkt in projectvorm.
  • Taken in- en uitschakelen; Krijg meer inzicht in werkzaamheden door deze onder te verdelen in taken.
Overzicht van urenregistratie specifiek ingesteld op uren per taak
Overzicht van urenregistratie specifiek ingesteld op uren per taak
Nieuwe tijdregistratie starten met labels
Overzicht van urenregistratie specifiek ingesteld op uren per taak

ProFlexibiliteit

Breng detail aan met labels

Labels, of tags, zijn project- en taakoverstijgend en kunnen bijdragen bij aan nieuwe inzichten van niet project- of taakgebonden uren. Denk bijvoorbeeld aan het labelen van ""WBSO"-uren" of een specifiek onderdeel van een project wat meerdere taken beslaat.

Wanneer jij of je organisatie werkt in projectvorm, kun je labels gebruiken in combinatie met projecten en taken, waarmee je dieper kan inzoomen op de uren. Ook wanneer er niet in projectvorm gewerkt wordt, zijn labels ideaal om meer structuur en inzicht in de uren te krijgen.

  • Project- en taakoverstijgend inzetbaar; Meer inzicht in niet project- of taakgebonden uren.
  • Dieper inzoomen op projecten of taken; Een fijnere specificatie van de uren.

Start vandaag en richt Keeping in zoals past bij jouw workflow!

Keeping is de eerste 14 dagen zonder beperkingen gratis uit te proberen.

Stopwatch om uren te klokken illustratie

Uren bijhouden

De dynamische tijdkaart

Niet iedereen houdt de uren op dezelfde manier bij. Bij Keeping bieden we daarom verschillende manieren aan om je urenregistratie te doen: per minuut of per dag. Wanneer je de uren per minuut bijhoudt vul je telkens een begin- en eindtijd in. Hierdoor krijg je een zeer nauwkeurige urenregistratie. Werk je de hele dag aan diverse projecten of taken? Dan kun je eenvoudig aaneenvolgende tijregistraties aanmaken; Keeping neemt de eindtijd van voorgaand over als begintijd van de volgende.

Is het prettiger om de uren achteraf in te voeren, dan kies je voor uren per dag. Op deze manier kun je tijdblokken invullen. Bij beide manieren van invoeren koppel je de urenregistratie aan een project, taak of labels, afhankelijk hoe je de workflow hebt ingericht.

  • Urenregistratie per minuut invoeren; Nauwkeurige urenregistratie met aaneengesloten tijdregistraties
  • Urenregistratie per dag invoeren; Eenvoudig urenregistratie (achteraf) als tijdblokken invullen
Overzicht van urenregistratie specifiek ingesteld op uren per taak
Overzicht van urenregistratie specifiek ingesteld op uren per taak