Projecten, labels en structurering

Deel Keeping precies in zoals bij je past.

Richt de urenadministratie van Keeping in zodat deze naadloos aansluit aan jouw werkwijze of de workflow van je organisatie. Zet projecten, taken en labels aan of uit.

Budgettenrapport van Doorn Consultancy in het groot afgebeeld.

Urenverantwoording

Klanten en projecten

Indien jij of je organisatie werkt in projectvorm, kan je Keeping zo instellen dat teamleden uren kunnen schrijven op projecten. Ieder project wordt gekoppeld aan een klant, waardoor je inzage krijgt in je werkzaamheden via de rapportages.

Door te werken met klanten en projecten kun je structuur geven aan de uren die bijgehouden worden. Daarnaast heb je de urenverantwoording op orde voor elke klant.

Verder biedt Keeping de mogelijkheid om vanuit de rapportage dashboards direct de gemaakte uren te factureren of salarisadministratie voor personeel te vereenvoudigen.

Om het inzicht in de uren volledig te maken, kan er ingesteld worden of een project directe- of indirecte uren heeft. Dit wordt dan meegenomen in de rapportages.

 • Projecten voor klanten in- en uitschakelen; Maak gebruik van projecten wanneer je werkt in projectvorm.
 • Onderscheid maken tussen directe- en indirecte uren; Zodat dit wordt meegenomen in de rapportages.
 • Facturatiekoppelingen; Gemaakte uren van projecten direct factureren.
 • Salarisadministratie; Gemaakte uren van werknemers direct verwerken in de salarisadministratie.
 • Real time overzicht in diverse rapportage dashboards; Overzicht van alle werkzaamheden van teamleden voor klanten en projecten.
Bewerken van een project bij de instellingen
Overzicht in de instellingen van projecten als lijst
Bewerken van een taak bij de instellingen
Overzicht in de instellingen van taken als lijst

Meer detail

Meer detail met taken

Wanneer er in projectvorm gewerkt word en je wilt meer detail in de uren binnen dat project aanbrengen, dan kan er binnen Keeping gewerkt worden met taken. Maar ook wanneer er niet in projectvorm gewerkt wordt, kan er enkel met taken gewerkt worden. Voor beide situaties bieden taken een uitkomt als het gaat om je uren te verduidelijken.

Een teamlid kan dan (voor ieder project) op verschillende taken uren schrijven. Doordat taken te koppelen zijn aan meerdere projecten, krijg je uiteindelijk meer inzicht in de werkzaamheden over alle projecten via de rapportages.

Om het inzicht in de uren volledig te maken, kan er ingesteld worden of een taak directe- of indirecte uren betreft. Dit wordt dan meegenomen in de rapportages.

 • Taken in- en uitschakelen; Krijg meer inzicht in werkzaamheden door deze onder te verdelen in taken.
 • Werkt met projecten of zonder projecten; Maak gebruik van projecten wanneer je werkt in projectvorm.
 • Onderscheid maken in directe- en indirecte uren; Zodat dit wordt meegenomen in de rapportages.
 • Real time overzicht in diverse rapportage dashboards; Overzicht van alle werkzaamheden van klanten, projecten en taken.

Start vandaag en krijg met Keeping meer grip op projecten en uren!

Keeping is de eerste 14 dagen zonder beperkingen gratis uit te proberen.

Stopwatch om uren te klokken illustratie

Pro Universeel

Dieper inzoomen in de uren met labels

Wanneer jij of je organisatie niet werkt in projectvorm, maar wel meer structuur wil krijgen in de urenadministratie, kan er gewerkt worden met labels. Ook voor organisaties die wel werken in projectvorm kunnen labels gebruikt worden in combinatie met projecten en taken, waarmee je verder inzicht in de uren kan krijgen.

Labels zijn project- en taakoverstijgend en kunnen bijdragen bij aan nieuwe informatie over niet project- of taakgebonden uren. Denk bijvoorbeeld aan het labelen van subsidie-uren of een specifiek onderdeel van een project wat meerdere taken beslaat.

 • Dieper inzoomen op projecten of taken; Een nauwkeurigere specificatie van de uren.
 • Project- en taakoverstijgend inzetbaar; Meer inzicht in niet project- of taakgebonden uren.
Overzicht in de instellingen van labels als lijst
Overzicht in de instellingen van labels als lijst