Privacyverklaring voor onze browser-extensies

Bij Keeping vinden we jouw privacy buitengewoon belangrijk. Specifiek voor onze browser-extensie(s) willen we extra duidelijkheid geven wat betreft de privacy. Metname omdat sommige browser-extensies mee kunnen kijken naar alle websites die jij bezoekt. Deze privacyverklaring is geldig bovenop onze algemene privacyverklaring.

Pagina-injectie voor de tijdregistratie-interface

In de browser-extensies maken wij gebruik van pagina-injectie om jou eenvoudig op elke webpagina tijdregistraties te laten doen. Bij het injecteren van de tijdregistratie-interface op een willekeurige webpagina, sturen wij geen willekeurige gegevens over de pagina terug naar de Keeping-servers. Wij kijken dus niet met jou mee.

Integraties met webapplicaties

De browser-extensies integreren met een aantal externe webapplicaties, waaronder: Basecamp, Jira, Trello, Asana, Todoist en GitHub. Bij het gebruik van deze integraties worden speciale Keeping-knoppen zichtbaar in de interface van deze applicaties. Om deze knoppen zichtbaar te maken moeten wij naar de inhoud van de pagina kijken.

Bij het gebruik van deze integraties verzamelen we beperkt informatie over de pagina waarop deze gebruikt worden. Bij Basecamp moet hier bijvoorbeeld gedacht worden aan de naam van een Basecamp-project, of de titel van een Basecamp-todo. Deze informatie wordt wel terug gestuurd naar de Keeping-servers.

Wij hebben deze informatie nodig om een goede koppeling te maken met de externe applicatie, maar ook om goede slimme suggesties te geven voor automatische tijdregistartie.

Je kan altijd in de extensie aangeven welke integraties jij wilt inschakelen. Bij een uitgeschakelde extensie zullen wij geen gegevens verzamelen in de betreffende webapplicatie.

Foutrapportages en logbestanden

Als er tijdens het gebruik van onze product(en) fouten of eigenaardigheden optreden leggen wij deze in een aantal gevallen geautomatiseerd vast. Dit doen wij om de kwaliteit en de veiligheid van onze product(en) te waarborgen. De verzameling van foutrapporten en logbestanden gebeurd voor zover mogelijk geanonimiseerd of gepseudonimiseerd.

Bij het gebruik van onze browser-extensie(s) worden geanonimiseerde foutrapportages automatisch doorgestuurd naar Bugsnag, een tool voor het monitoren en analyseren van foutrapportages.

Beveiliging, hosting en opslag

Bij Keeping zorgen wij voor passende technische maatregelen en intern beleid om ervoor te zorgen dat alle gegevens die wij verzamelen goed beveiligd zijn tegen misbruik, verlies, diefstal of onrechtmatige verwerking. Keeping waarborgt dat de personen die onder zijn verantwoordelijkheid toegang hebben tot gegevens in Keeping een geheimhoudingsplicht hebben.

Alle verbindingen met de webapplicatie gaan over een versleutelde TLS-verbinding.

Keeping maakt gebruik van twee cloud-providers voor hosting en opslag van gegevens: Digital Ocean en Google Cloud Platform. Deze cloud-providers hebben zelf geen directe toegang tot de verzamelde gegevens, maar gegevens worden wel versleuteld opgeslagen op fysieke datadragers in hun direct beheer.

Vragen en feedback

Keeping zal, waar mogelijk, zijn medewerking verlenen aan redelijke verzoeken van gebruikers die verband houden met bij Keeping ingeroepen rechten van de gebruiker. Als je vragen hebt over deze privacy- en verwerkingsverklaring, kan je contact met ons opnemen:

Veranderingen

Keeping is te allen tijde gerechtigd de inhoud van deze privacy- en verwerkingsverklaring te wijzigen en/of aan te vullen. Indien wij wijzigingen aanbrengen zullen we dat kenbaar maken via onze website(s) of via e-mail.