Klanten

Klanttarief aanpassen

Om gebruik te maken van tarieven voor facturatie in Keeping heb je minimaal Keeping Pro nodig.

Navigeer via InstellingenBeheerKlanten naar de klant die je wil bewerken. Klik op het menu en selecteer Bewerken. Onder Tarief kan je vervolgens het klanttarief aanpassen.

Hier bewerk je het klanttarief

Ondersteunend beeld van grafisch poppetje naast hoofdafbeelding