Facturatie

Integreren met SnelStart

Om te koppelen met een facturatieprogramma heb je minimaal Keeping Plus nodig. Daarnaast is een apart SnelStart-account met minimaal "inBalans" (of "inControle", "inZicht") vereist. Een benodigd SnelStart-abonnement is niet inbegrepen. De integratie werkt vooralsnog niet met SnelStart "inKaart", "inStap" en "Accountant".

Keeping kan gekoppeld worden aan een (of meerdere) administratie(s) in SnelStart. Dit maakt het mogelijk om gemakkelijk verbanden te leggen tussen urenregistratie in Keeping en facturatie in SnelStart.

Beginnen met koppelen

Navigeer naar de integratie-instellingen van je Keeping-organisatie via InstellingenOrganisatieIntegraties. Uit de lijst met mogelijke facturatie-integraties kies je voor SnelStart. Kies uit de lijst de koppeling die je wilt hebben

Toestemming voor de koppeling

Nadat je drukt op de groene knop "Begin met koppelen" word je naar een nieuwe pagina omgeleid waar je de gegevens van je SnelStart-organisatie in kan vullen. Volg hier goed de instructies die op de pagina staan om de juiste gegevens te vinden in je SnelStart-omgeving. Vul de gevraagde gegevens in, volg de instructies (Druk op de groene knop Koppel met SnelStart)

Bekijk gekoppelde SnelStart-administratie(s) in Keeping

Hierna word je automatisch weer omgeleid naar je Keeping-omgeving. Hier zie je nu dat de koppeling met SnelStart geslaagd is. Dit kun je bevestigen door te kijken naar het overzicht onder Huidige facturatiekoppelingen. Gefeliciteerd! Je Keeping-organisatie is nu gekoppeld aan je SnelStart-administratie. Je kunt nu bijvoorbeeld op basis van uren in Keeping direct een factuur aanmaken in SnelStart. Je kunt ook een bestaande factuur uit SnelStart koppelen aan specifieke uren in Keeping.

Meerdere organisaties koppelen

Als je tegelijkertijd met verschillende administraties wil koppelen, dan kan dat. Volg hiervoor de stappen vanaf Beginnen met koppelen voor de administratie die je als tweede wil koppelen.

Op de SnelStart-pagina lees je meer over de koppeling met SnelStart.

Ondersteunend beeld van grafisch poppetje naast hoofdafbeelding