Facturatie

Integreren met e-Boekhouden.nl

Om te koppelen met een facturatieprogramma heb je minimaal Keeping Plus nodig. Daarnaast is een apart e-Boekhouden.nl-account vereist. Een benodigd e-Boekhouden.nl-abonnement is niet inbegrepen.

Keeping kan gekoppeld worden aan een (of meerdere) administratie(s) in e-Boekhouden. Dit maakt het mogelijk om gemakkelijk verbanden te leggen tussen urenregistratie in Keeping en facturatie in e-Boekhouden.

Beginnen met koppelen

Navigeer naar de integratie-instellingen van je Keeping-organisatie. Kies e-Boekhouden.nl uit de lijst met mogelijke facturatie-integraties. Kies uit de lijst de koppeling die je wilt hebben (Te vinden onder InstellingenOrganisatieIntegraties)

Toestemming voor de koppeling

Nadat je drukt op de groene knop "Begin met koppelen" word je naar een nieuwe pagina omgeleid waar je de gegevens van je e-Boekhouden.nl-organisatie in moet vullen. Volg hier goed de instructies die op de pagina staan om de juiste gegevens te vinden. Vul de gevraagde gegevens in, volg de instructies (Druk op de groene knop Koppel met e-Boekhouden)

Kies een administratie

Na het invullen van de juiste gegevens krijg je de mogelijkheid om een administratie te kiezen. Kies hier voor de administratie waar je de facturatie-koppeling mee wilt leggen. kies een administratie om mee te koppelen (Druk op de groene knop Koppel met e-Boekhouden)

Bekijk gekoppelde e-Boekhouden.nl-organisatie(s) in Keeping

Hierna word je automatisch weer omgeleid naar je Keeping-omgeving. Hier zie je nu dat de koppeling met e-Boekhouden.nl geslaagd is. Dit kun je bevestigen door te kijken naar het overzicht onder HUIDIGE FACTURATIEKOPPELINGEN. Het overzicht van gekoppelde facturatie-integraties

Gefeliciteerd! Je Keeping-organisatie is nu gekoppeld aan je e-Boekhouden.nl-organisatie. Je kunt nu bijvoorbeeld op basis van uren in Keeping direct een factuur aanmaken in e-Boekhouden. Je kunt ook een bestaande factuur uit e-Boekhouden.nl koppelen aan specifieke uren in Keeping.

Meerdere organisaties koppelen

Als je tegelijkertijd met verschillende administraties wil koppelen, dan kan dat. Volg hiervoor de stappen vanaf Beginnen met koppelen voor de administratie die je als tweede wil koppelen.

Op de e-Boekhouden.nl-pagina lees je meer over de koppeling met e-Boekhouden.nl.

Ondersteunend beeld van grafisch poppetje naast hoofdafbeelding