Facturatie

Foutmeldingen bij Exact Online

Om te koppelen met een facturatieprogramma heb je minimaal Keeping Plus nodig. Daarnaast is een apart Exact Online-account vereist. Een eventueel benodigd Exact Online-abonnement is niet inbegrepen.

Het kan voorkomen dat je een foutmelding krijgt bij het koppelen met Exact Online. Keeping heeft toegang nodig tot alle administraties in je Exact-organisatie, zodat je kan kiezen aan welke je Keeping wil koppelen. Je geeft Keeping als volgt toegang tot de verschillende adminstraties.

  1. Log in bij Exact
  2. Klik op je loginnaam (rechtsboven in het scherm op het pijltje)
  3. Klik op Mijn Exact Online > Ga naar Beveiligingscentrum
  4. Scroll naar beneden tot het kopje "Machtigingen voor mijn apps" > Klik op Keeping (NL)
  5. Klik rechtsonder op "Administraties beheren"
  6. Selecteer de betreffende administratie die je wil toevoegen door het aan te vinken in de kolom "Beschikbare administraties" Als je voor het eerst integreert, hebben alle administraties toegang nodig.
  7. Klik vervolgens op het pijltje naar rechts, zodat de administraties in de kolom "Geselecteerde administraties" komt.
  8. Klik op "Opslaan en sluiten".

Als je Keeping koppelt, word je nadat je binnen Exact toestemming hebt gegeven teruggestuurd naar Keeping. Hierbij worden alle divisions opgehaald. Hierdoor kan je er dan één kan selecteren voor de koppeling. Als Keeping geen rechten heeft om de hele lijst op te halen (niet alle administraties zijn geselecteerd), zorgt dit voor een foutmelding.

Ondersteunend beeld van grafisch poppetje naast hoofdafbeelding