Facturatie

Integreren met Jortt

Om te koppelen met een facturatieprogramma heb je minimaal Keeping Plus nodig. Daarnaast is een apart Jortt-account met minimaal het Jortt Compleet-abonnement vereist. Het benodigde Jortt-abonnement is niet inbegrepen.

Met Keeping is het mogelijk om je organisatie te koppelen aan een (of meerdere) administratie(s) in Jortt. Zo leg je snel verbanden tussen uren uit Keeping en facturen uit Jortt.

Beginnen met koppelen

Navigeer naar de integratie-instellingen van je Keeping-organisatie. Kies Jortt uit de lijst met mogelijke facturatie-integraties. Kies uit de lijst de koppeling die je wilt hebben (Te vinden onder InstellingenOrganisatieIntegraties)

Toestemming voor de koppeling

Nadat je drukt op de groene knop "Begin met koppelen" word je naar een nieuwe pagina omgeleid waar je de gegevens van je Jortt-organisatie in moet vullen. Volg hier goed de instructies die op de pagina staan om de juiste gegevens te vinden. Vul de juiste gegevens in, volg de instructies (Druk op de groene knop Koppel met Jortt)

Bekijk je gekoppelde Jortt-organisatie(s) in Keeping

Hierna word je automatisch weer omgeleid naar je Keeping-omgeving. Hier zie je nu dat de koppeling met Jortt geslaagd is. Dit kun je bevestigen door te kijken naar het overzicht onder Huidige facturatiekoppelingen. Gefeliciteerd! Je Keeping-organisatie is nu gekoppeld aan je Jortt-organisatie. Je kunt nu bijvoorbeeld op basis van uren in Keeping direct een factuur aanmaken in Jortt. Je kunt ook een bestaande factuur uit Jortt koppelen aan specifieke uren in Keeping.

Meerdere organisaties koppelen

Als je tegelijkertijd met verschillende administraties wil koppelen, dan kan dat. Volg hiervoor de stappen vanaf Beginnen met koppelen voor de administratie die je als tweede wil koppelen.

Op de Jortt-pagina lees je meer over de koppeling met Jortt.

Ondersteunend beeld van grafisch poppetje naast hoofdafbeelding