Instellingen

Tarieven instellen

Om gebruik te maken van gedetailleerde tarieven heb je minimaal Keeping Pro nodig.

Keeping biedt de mogelijkheid om verschillende tarieven in te stellen. Deze tarieven komen terug in de rapporten en in je eventuele facturatie-integratie.

Nieuw tarief toevoegen

Om een nieuw tarief toe te voegen, navigeer je via Instellingen > Beheer > Tarieven. Hier zie je een overzicht van je bestaande tarieven en kan je een nieuw tarief toevoegen.

Hier zie je een overzicht van je bestaande tarieven

Om een nieuw tarief toe te voegen, klik je op de groene knop Tarief toevoegen. Als je het tarief als Standaard markeert, wordt dit vervolgens voor alle projecten, taken en klanten gebruikt waarbij geen apart tarief is ingesteld. Aparte tarieven worden als volgt geprioriteerd: taak > project > klant. Als je bijvoorbeeld een tarief apart tarief hebt ingesteld voor zowel de taak als de klant, wordt het taak-tarief dus gebruikt.

Hier kan je een tarief toevoegen

Tarief instellen voor klant, taak of project

Het is mogelijk om aparte tarieven per klant, taak of project in te stellen. Navigeer hiervoor via Instellingen > Beheer naar het project, taak of klant waarvoor je een afwijkend tarief wil instellen. Kies vervolgens Bewerken en navigeer naar Tarief. Met Gebruik een specifiek tarief kan je vervolgens je gewenste tarief instellen.

Hier kan je een tarief instellen

Ondersteunend beeld van grafisch poppetje naast hoofdafbeelding