Uren Bijhouden

Meldingen bij urenregistratie

Keeping geeft af en toe meldingen op mijn uren als er mogelijk iets mis is met een tijdsregistratie. Dit kan bijvoorbeeld zijn omdat een tijdsregistratie al erg lang doorloopt, of omdat er op een bepaald tijdstip een dubbele registratie is gedaan. Dit is de melding voor een lopende registratie op een andere dag

Als je klikt op de melding, kom je op de dag waarop de registratie gedaan is. Als er meerdere registraties zijn, kom je terecht in een overzichtsscherm met daarop alle registraties die voor de melding zorgen. Hier zie je de tijdsregistraties met problemen

Melding oplossen

Afhankelijk van je melding kun je deze oplossen door bijvoorbeeld overlappende tijdregistraties aan te passen zodat deze niet meer overlappen.

Ondersteunend beeld van grafisch poppetje naast hoofdafbeelding