Uren Bijhouden

Labels gebruiken

Om gebruik te maken van labels in Keeping heb je minimaal Keeping Pro nodig. Daarnaast dienen labels ingeschakeld te zijn.

Met de labels-functionaliteit kun je aan iedere tijdregistratie één of meerdere labels toekennen, bijvoorbeeld voor zaken die je wil bijhouden, maar waarvoor geen specifieke taak of project is. Omdat tags project- en taakoverstijgend zijn kun je meerdere taken en/of projecten inzichtelijk maken voor verschillende labels.

Labels beheren

Navigeer via InstellingenBeheer naar Labels. Hier zie je een overzicht van je reeds toegevoegde labels, en kan je via de groene + Nieuw label-knop een nieuw label toevoegen.

Hier zie je een overzicht van de labels in je organisatie

Standaardlabels toevoegen

Je kan per project en/of taak gemakkelijk standaardlabels koppelen zodat deze altijd automatisch worden toegevoegd bij een tijdregistratie. Navigeer hiervoor via Instellingen > Beheer naar het project of taak waar je het label aan wil koppelen. In de linker navigatie-balk ga je vervolgens naar Standaard labels, en kies je de gewenste labels toe. Dit label wordt vervolgens bij iedere nieuwe tijdsregistratie onder dit project of taak automatisch toegevoegd.

Hier pas je aan welke labels standaard aan een project of taak worden toegevoegd

Ondersteunend beeld van grafisch poppetje naast hoofdafbeelding