Ondersteuning > Projecten

Projecten

Hoe archiveer ik een project?

Project archiveren Een project archiveren doe je als volgt: navigeer naar Instellingen → Beheer → Projecten. Klik op het menu van het project dat je w...

Projecten

Hoe verwijder ik een project?

Project verwijderen Een project verwijderen doe je als volgt: navigeer naar Instellingen → Beheer → Projecten. Klik op het menu van het project dat je...

Projecten

Project aanmaken

Projecten en klanten Indien Projecten ingeschakeld zijn, kun je Projecten aanmaken. Een Project is gekoppeld aan een Klant. Als organisatiebeheerder k...

Projecten

Projectbudgetering met uren

Een urenbudget gebruiken binnen projecten Wanneer je gebruik maakt van projecten, kan je per project een budget instellen voor het maximum aantal uren...

Projecten

Projecten in- en uitschakelen

Projecten inschakelen Als organisatie-eigenaar of beheerder kan je via Instellingen → Beheer → Projecten het gebruik van projecten inschakelen. Tijdsr...

Projecten

Projecten met directe en indirecte uren

Om onderscheid te maken tussen directe en indirecte uren heb je minimaal een Plus abonnement nodig. Onderscheid maken tussen directe en indirecte uren...

Projecten

Teamleden aan projecten koppelen

Ervan uitgaande dat er al een project is aangemaakt, kunnen teamleden worden toegevoegd aan een bestaand project via Instellingen → Beheer → Projecten...

Projecten

Teamleden automatisch toevoegen aan nieuwe projecten

Je kan teamleden automatisch toevoegen aan nieuwe projecten. Navigeer naar het teamlid dat je automatisch wil toevoegen. Op de pagina Algemeen zet je...

Ondersteunend beeld van grafisch poppetje naast hoofdafbeelding