Rapporten

Pauzes in rapporten

Om gebruik te maken van pauzes heb je minimaal Keeping Plus nodig.

Als pauzes ingeschakeld zijn voor jouw organisatie, kan je in Keeping apart je pauzes bijhouden. Het is dan niet alleen een optie bij je tijdsregistraties, je kan geregistreerde pauzes ook makkelijk terugvinden in de rapporten.

Pauzes in de rapporten

Als pauzes ingeschakeld zijn voor jouw organisatie, zie je in de rapporten een aparte kolom met daarin de totale pauzeregistraties. Pauzes worden niet meegenomen in de berekening van het totaal aantal Uren. Als je een gedetailleerd rapport download, worden pauzes ook apart weergegeven. Pauzes worden nooit meegeteld met uren en totalen.

Hier zie je de pauzes in rapporten

Ondersteunend beeld van grafisch poppetje naast hoofdafbeelding